Thứ bảy, 15/12/2018

Nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 và trong những năm tiếp theo. Sau một thời gian chuẩn bị, BTV Huyện Đoàn Trần Đề và BTV Huyện Đoàn Mỹ Xuyên thống nhất chỉ đạo Đoàn cơ sở xã Thạnh Thới Thuận và Đoàn cơ sở thị trấn Mỹ Xuyên tổ chức buổi ký kết hợp tác, giao lưu.

IMG 20161009 084942

Tham dự buổi ký kết có sự tham dự của đại diện lãnh đạo BDV Huyện ủy Mỹ Xuyên, đại diện lãnh đạo BDV Huyện ủy Trần Đề, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thạnh Thới Thuận. Theo đó, tại buổi lễ, BTV Đoàn Thanh niên của các đơn vị thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016, thông qua nội dung hoạt động kết nghĩa trên 03 nội dung chính: Tuyên truyền đến cán bộ ĐV, HV, TN của 02 đơn vị hiểu ý nghĩa mục đích của chương trình ký kết; Tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trong điều kiện khó khăn hiện nay nhằm thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở... Phối hợp tổ chức các chương trình tình nguyện, tiếp nhận và chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên 02 đơn vị,...Chương trình ký kết phối hợp của Đoàn thanh niên 02 đơn vị góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các em học sinh, tổ chức tu sửa công trình thanh niên “Đoạn đường cây xanh” tại UBND xã Thạnh Thới Thuận,…

Buổi ký kết góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, tạo động lực thúc đẩy phong trào đoàn kết, tập hợp thanh niên trong và ngoài huyện phát triển.

Huyện Đoàn Trần Đề

Xem các ảnh khác

khoanh khac tinh nguyengoc1

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

doan18052018crop

olympictienganh

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000173717

  Số người đang online : 7.