Thứ ba, 23/04/2019

Thực hiện Phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên thanh niên là công chức, viên chức, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung phát động tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa nội dung phong trào nhằm nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên thành niên.

cchc 3

Tập thể đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường nỗ lực thể hiện quyết tâm đổi mới, đặc biệt là đổi mới trong công tác cải cách hành chính và đã đạt được những kết quả rất khả quan giải quyết thủ tục hành chính cho từng doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tránh tình trạng trễ hẹn. Đoàn viên luôn thể hiện thái độ hòa nhã, tôn trọng nhân dân, nhiệt tình hướng dẫn nhân dân khi có khó khăn vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là các đoàn viên đang thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Ngoài ra, còn đem lại nhiều chuyển biến tích cực, chưa phát hiện tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng trong thực hiện thủ tục hành chính; đạt mức độ hài lòng từ 95% - 100%; đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đến nay đạt tỷ lệ 98,47%. Vận dụng phần mềm quản lý công văn trong thực hiện luân chuyển văn bản đến nhằm tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm và ứng dụng phần mềm 1 cửa trong tiếp nhận luân chuyển hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính giúp theo dõi, cập nhật được quá trình xử lý hồ sơ từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả.

Hiện có 97/97 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được niêm yết công khai tại Bảng niêm yết của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở (địa chỉ www.sotnmt.soctrang.gov.vn) để thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp tiếp cận. Thực hiện việc rà soát, cắt giảm thời gian đối với thủ tục hành chính nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, kết quả đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-STNMT ngày 06/6/2016 về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai (áp dụng cho các trường hợp là tổ chức) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành, đã giảm được từ 20% - 56% thời gian giải quyết đối với 23 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

ĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường 

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

untitled-5c-20i 38070456 1

56835725 706578329736798 1233458996174651392 n

56649260 1117148851798581 8040975524610179072 n

BannerHeader

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000184855

  Số người đang online : 11.