29-03-2015

BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quý I năm 2011

Email In PDF.

Thực hiện Nghị quyết của BCH tỉnh Đoàn Sóc Trăng về công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011; đặc biệt thực hiện đề án “Năm thanh niên” 2011 với phương châm hành động “Vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ”. Trong quý I/2011 Ban thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động, đạt kết quả sau:

Tải văn bản về xem thêm: